SjømatPulsen - fiskeribladet, intrafish.no og tekfisk

HVILKE KONSEKVENSER SKAPER KORONA FOR SJØMATNÆRINGEN?

Med Fiskeribladet, Intrafish og Tekfisk i ryggen lanseres SjømatPulsen der vi tilbyr webinar med aktuelle tema.

I første direktesending tar vi for oss hvilke konsekvenser korona skaper for sjømatnæringen.

(Arrangementet er ferdig – se opptak i bunn.)

Økonomiperspektivet

ved Finn Arne Egeness 

Analytiker i Nordea

 

Markedsperspektivet ved Bjørn-Erik Stabell

Eksportutsending i Spania, Norsk Sjømatråd

VÅRE SPONSORER

SjømatPulsen ledes av Øystein Hage 

Ansvarlig redaktør i Fiskeribladet, Intrafish.no og Tekfisk

OPPTAK